ศิลปิน : แคลช
เพลง : กราบดิน

ตั้งแต่วันที่แม่จากไปหัวใจไม่เคยลืมเลือน
คำสอนที่แม่เตือนยังก้องอยู่ในใจ
ลูกเอ๋ยจงเป็นเด็กดีหมั่นเรียนให้มีวิชา
เจ้าจะได้เติบโตขึ้นมาชีวิตเจ้าดีเจ้างาม

ลูกรู้แม่อยู่บนฟ้าแล้วคอยมองลงมาใช่ไหม
ลูกรับสัมผัสอุ่นไอของแม่อยู่
ลูกซื้อมาลัยวันนี้ไม่มีใครให้กราบก็รู้
เพราะแม่อยู่ อยู่เป็นดาวบนฟ้าไกล

จะขอกราบดินส่งรักขึ้นไปสู่ดาว
ส่งข่าวให้รู้ลูกเป็นอย่างไร
ลูกคนเดิมคนนี้เป็นคนดีอย่างที่แม่ตั้งใจ
แม่จงหลับสบายอยู่เคียงข้างจันทร์

ไม่ได้เคยน้อยเนื้อต่ำใจที่ฉันไม่มีแม่กอด
แม่อยู่ในนี้ในใจตลอดฉันรู้สึกเรื่อยมา
หากว่ามีพรอยู่จริงสิ่งที่ฉันต้องการได้มา
เกิดอีกทีกี่ปีข้างหน้าขอให้เป็นลูกแม่

ลูกรู้แม่อยู่บนฟ้าแล้วคอยมองลงมาใช่ไหม
ลูกรับสัมผัสอุ่นไอของแม่อยู่
ลูกซื้อมาลัยวันนี้ไม่มีใครให้กราบก็รู้
เพราะแม่อยู่ อยู่เป็นดาวบนฟ้าไกล

จะขอกราบดินส่งรักขึ้นไปสู่ดาว
ส่งข่าวให้รู้ลูกเป็นอย่างไร
ลูกคนเดิมคนนี้เป็นคนดีอย่างที่แม่ตั้งใจ
แม่จงหลับสบายอยู่เคียงข้างจันทร์

Lyric from
http://www.musicatm.com/thai/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%8A-(Clash)-20915.html
copyrighted by GMM Grammy

--------------------------------------

Title: Grarb Din (Prostrating On The Ground)
Artist: Bodyslam

Since the day mum passed away, the heart never forgets
The teachings that mum warned still echo within the heart
"My child, be good, study hard, and be educated
You will grow with a good and beautiful life"

This child knows mum's up in the sky looking down, right?
This one's feeling your motherly warmth
Your child's bought a garland without anyone to give, knowing
It's because mum's up there, a star on the distant sky

Prostrating on the ground, sending my love to the star
Sending news of your child's well beings
This child of yours is as good a person as you'd intended to be
Mum, may you sleep comfortably beside the moon

Have never felt belittled for not having a mum to hug
Mum's here within my heart is how I've always felt
Should there be wishes that come true, what I'd wish for is that
No matter how many times I'd ever be reincarnated in the years ahead, may I ever be your child

This child knows mum's up in the sky looking down, right?
This one's feeling your motherly warmth
Your child's bought a garland without anyone to give, knowing
It's because mum's up there, a star on the distant sky

Prostrating on the ground, sending my love to the star
Sending news of your child's well beings
This child of yours is as good a person as you'd intended to be
Mum, may you sleep comfortably beside the moon

--------------------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet